Võta ühendust
+372 5698 3157

Artiklid

Use a pyramid scheme for empowering!

It doesn’t matter what I do, it’s important how to do it! That’s something what I got from my fortune cookie today. I found myself thinking – is it ok to create a pyramid scheme? Yeaah, it is – if objective creates value in responsible way. I understood instantly that I have used the pyramid scheme […]

Read More

Eesmärk null tööõnnetust!?

Olen oma elus ikka ja jälle jõudnud olukorda, kus olen öelnud: „Meie eesmärk on null tööõnnetust!“ Umbes sama palju olen ma küsinud: „Kas eesmärk null tööõnnetust on võimalik?“. Eesmärki rõhutan üldjuhul olukorras, kus ma pean „läbirääkimisi“ paremate tingimuste saavutamiseks. Põhimõttelise küsimuse esitan selleks, et mõista, kas mu vestluskaaslased usuvad sellesse eesmärki ja missugustel tingimustel nad […]

Read More

Internetiotsing “ohutus” + “koolitus”

  Võtsin eesmärgiks uurida, missuguseid tööohutusalaseid koolitusi Eestis täna pakutakse. Sisestasin siis otsingumootorisse sõnad “ohutus” ja “koolitus”. Sain vastusena järgmised märksõnad: töötervishoiu ja tööohutuse 8 või 24h õpe (pakutakse ka e-õpet!?); esmaabi; tuletööd; töökeskkonna dokumentatsioon; Soome minejatele erinevad kaardid (tööturvalisus, tuletööd, elekter); kemikaali ohutus; tuleohutus; sisekontroll; riskianalüüs. Annan nendele koolitustele ühise nimetaja – seadusandluse nõuetele […]

Read More

Ergonoomikapäev 2017

Ergonoomikapäev Jagan teiega 30.11.2017 toimunud Ergonoomikapäeva kokkuvõtet teemal “Töökeskkonnaspetsialist – eestvedaja või järellohiseja? 2017.11.30 Ergonoomikapäev  

Read More

Milleks on vajalik LO/TO süsteem?

Mis on LO/TO? Mõiste LO/TO  tuleneb ingliskeelsetest sõnadest LOCKOUT (lukusta) ja TAGOUT (sildista). LO/TO on süsteem, millega tagatakse ohtliku seadme tahtmatu käivitamine (nt elektrikud panevad  luku ja sildi elektrikilbile pealülitile, et kõrvalised isikud ei saaks elektrienergiat sisse lülitada). Üldjuhul kasutatakse LO/TO süsteemi masinate hooldamisel ja remontimisel. Kuid LO/TO ei ole mõeldud ainult elektrienergia ohutuks tegemise […]

Read More

Tööõnnetuste TOP 3 | Kõige enam tapab töötajaid elekter

Elektervool, nagu me teame on ohtlik ja kui miskit valesti läheb, siis see tapab. Nagu elektrikud ütlevad, et eksida saab vaid korra. Eelmisel aastal sai viis töötajat elektri läbi surma.   Loe edasi: http://homme.delfi.ee/tervis/tooonnetuste-top-3-koige-enam-tapab-tootajaid-elekter?id=78691090

Read More

Eesti tööõnnetuste TOP 3 | Kukkumine ja libastumine põhjustab palju raskeid vigastusi

Kukkumine ja libastumine põhjustab palju raskeid vigastusi. Uskumatu, kuid tõsi, 2016. aastal sai tööõnnetuses viga üle 1000 töötaja kukkumise, komistamise või libastumise tagajärjel. Eestis on hetkel ca 645 000 töötajat, s.t., et iga 645. töötaja libastus või kukkus nii raskelt, et oli vajadus pöörduda traumapunkti. Loe edasi: http://homme.delfi.ee/tervis/eesti-tooonnetuste-top-3-kukkumine-ja-libastumine-pohjustab-palju-raskeid-vigastusi?id=78692264

Read More

Eesti tööõnnetuste TOP 3 | Masinatel ei ole mõistust, tuleb kasutada enda oma

Üle 1300 töötaja sai viga eelmisel aastal seetõttu, et nad ei omanud kontrolli masina, transpordivahendi, käsitööriista või mõne muu sarnase seadme üle. Kõige enam juhtus selliseid õnnetusi metalli- ja puidutööstuses. Loe edasi: http://homme.delfi.ee/tervis/eesti-tooonnetuste-top-3-masinatel-ei-ole-moistust-tuleb-kasutada-enda-oma?id=78692380  

Read More

Eesti tööõnnetusete TOP3

Eestis sai eelmisel aastal tööõnnetustes viga üle 5000 inimese. See tähendab, et pea iga kaheksas töötaja tuhandest oli sunnitud tööõnnetuse tõttu pöörduma arsti poole. Neist 3446 korral oli õnnetus nii raske, et töötaja pidi jääma haiguslehele. Ja see on ametlik statistika, kes teab, kui paljud töötajad pöördusid arsti poole öeldes, et tegemist oli koduse õnnetusega. […]

Read More

Kuidas saada töötajad ohuolukordi registreerima?

Peale tööõnnetusi kuuleme hiljem, et tegelikult on sarnaseid ohuolukordi või napikaid ka varem juhtunud. Neist on võib olla kolleegide seltskonnas räägitud, kuid kaugemale pole info jõudnud. Neist olukordadest teavitades oleks saanud juurpõhjused likvideerida ja õnnetuse ära hoida. Tegelikult nii ongi, et enamus vahejuhtumeid jäävadki ohuolukordadeks või siis toimuvad napilt pääsemised, kus keegi viga ei saa. […]

Read More