Milleks on vajalik LO/TO süsteem?

Mis on LO/TO?

Mõiste LO/TO  tuleneb ingliskeelsetest sõnadest LOCKOUT (lukusta) ja TAGOUT (sildista). LO/TO on süsteem, millega tagatakse ohtliku seadme tahtmatu käivitamine (nt elektrikud panevad  luku ja sildi elektrikilbile pealülitile, et kõrvalised isikud ei saaks elektrienergiat sisse lülitada). Üldjuhul kasutatakse LO/TO süsteemi masinate hooldamisel ja remontimisel. Kuid LO/TO ei ole mõeldud ainult elektrienergia ohutuks tegemise jaoks, on ka teisi energiaid, mis võivad vigastada või tappa.

Milleks on LO/TO kasulik?

LO/TO eesmärk on ära hoida õnnetusi, mille tagajärjed on üldjuhul väga rasked. Kui libastumise tõttu saadakse üldjuhul väike vigastus, hullemal juhul nihestus või luumurd, siis masina vahele kinni kiiludes, elektrilt- või seadmelt löögi saades on tagajärjed hullemad. Selliseid õnnetusi aitab ära hoida, kui me rakendate järgmisi põhimõtteid:

  • teavitage asjaomaseid isikuid tööde alustamisest,
  • tehke kindlaks energiaallikad,
  • katkestage seadmete energiaallikad,
  • lukustage ja märgistage energiaallikad,
  • kontrollige, et energia puudub,
  • võite alustada töödega.

Ohuallikaid võib olla erinevaid, neist tuntuim on loomulikult elekter. Kuid lisaks eelmainitule ka gaas, pneumaatika, hüdraulika, aur, soojus, potentsiaalne- ja kineetiline energia. Mõeldes läbi, mida ja kuidas teha saame muuta LO/TO süsteemi kasutades töö ohutumaks.

Kellele on LO/TO mõeldud?

LO/TO protseduure kasutavad peamiselt elektrikud. Kuid tegelikkuses on seda vajalik kasutada kõigil, kes teostavad töid kohtades, kus on kasutusel mingisugune energia või eelnevas punktis nimetatud ohuallikas. Vaadake allolevat videot ja näete, et kui redelil olev töötaja oleks lülitanud välja liikuva ukse energia, selle sildistanud, oleks ta saanud tööd ohutult teha.

Allikas:https://www.youtube.com/watch?v=mDtP3qJOEYY

Kuidas rakendada LO/TO süsteemi?

Kui leiate, et ka teie ettevõttes leidub tegevusi, kus keegi võib end vigastada LO/TO süsteemi puudumise tõttu, siis on vajalik teha järgmist:

  • võtke kasutusele vajalikud abivahendid LO/TO rakendamiseks (lukud, sildid jms),
  • töötage välja protseduurid LO/TO rakendamiseks,
  • koolitage töötajad,
  • kontrollige protseduuride toimimist, vajadusel uuendage LO/TO protseduure.

Kui aga leiate, et vajate konsultandi abi, siis aitame teid hea meelega!

 

 

 

Eesti tööõnnetuste TOP 3 | Kukkumine ja libastumine põhjustab palju raskeid vigastusi

Kukkumine ja libastumine põhjustab palju raskeid vigastusi. Uskumatu, kuid tõsi, 2016. aastal sai tööõnnetuses viga üle 1000 töötaja kukkumise, komistamise või libastumise tagajärjel. Eestis on hetkel ca 645 000 töötajat, s.t., et iga 645. töötaja libastus või kukkus nii raskelt, et oli vajadus pöörduda traumapunkti.

Loe edasi: http://homme.delfi.ee/tervis/eesti-tooonnetuste-top-3-kukkumine-ja-libastumine-pohjustab-palju-raskeid-vigastusi?id=78692264

Eesti tööõnnetuste TOP 3 | Masinatel ei ole mõistust, tuleb kasutada enda oma

Üle 1300 töötaja sai viga eelmisel aastal seetõttu, et nad ei omanud kontrolli masina, transpordivahendi, käsitööriista või mõne muu sarnase seadme üle. Kõige enam juhtus selliseid õnnetusi metalli- ja puidutööstuses.

Loe edasi: http://homme.delfi.ee/tervis/eesti-tooonnetuste-top-3-masinatel-ei-ole-moistust-tuleb-kasutada-enda-oma?id=78692380

 

Eesti tööõnnetusete TOP3

Eestis sai eelmisel aastal tööõnnetustes viga üle 5000 inimese. See tähendab, et pea iga kaheksas töötaja tuhandest oli sunnitud tööõnnetuse tõttu pöörduma arsti poole. Neist 3446 korral oli õnnetus nii raske, et töötaja pidi jääma haiguslehele. Ja see on ametlik statistika, kes teab, kui paljud töötajad pöördusid arsti poole öeldes, et tegemist oli koduse õnnetusega. Kahjuks oli eelmine aasta äärmiselt kurb tööõnnetuses surma saanute osas, neid oli lausa 26 (aasta varem 17). Vt rohkem: http://homme.delfi.ee/raha/eesti-tooonnetuste-top-3?id=78615928