Eesmärk null tööõnnetust!?

Olen oma elus ikka ja jälle jõudnud olukorda, kus olen öelnud: „Meie eesmärk on null tööõnnetust!“ Umbes sama palju olen ma küsinud: „Kas eesmärk null tööõnnetust on võimalik?“.

Eesmärki rõhutan üldjuhul olukorras, kus ma pean „läbirääkimisi“ paremate tingimuste saavutamiseks. Põhimõttelise küsimuse esitan selleks, et mõista, kas mu vestluskaaslased usuvad sellesse eesmärki ja missugustel tingimustel nad seda aktsepteerivad.

Aktsepteerimise tingimused aitavad meil mõista, kui kaugele me oleme oma ohutuskultuuriga jõudnud. Needsamad tingimused aitavad juurida välja põhjused, miks juhtuvad õnnetused ja miks me teeme asju nii nagu me teeme. Ohutuskultuur ongi ju hetk, milles me viibime ja selles ajahetkes kokkulepitud viis, kuidas me asju teeme (ohutu vs väheohtlik vs mõõdukalt ohtlik vs väga ohtlik). Lisan siia juurde ühe illustreeriva joonise, mis aitab mõista, kus keegi asub ohutuskultuuri kõveral.

Olukorras, kus on kehtestatud „džungliseadused“ juhtub enam õnnetusi kui seadusi täitvas ettevõttes.

Samas me ei saa väita, et „džunglis“ puudub ohutuskultuur. Ka seal eksisteerivad kirjutamata reeglid ja ühiskondlikud normid. Et pääseda džunglist ja vähendada õnnetuste hulka tuleb asuda seadusi täitma. Seadused on universaalsed ja seetõttu ei saa neis olla kirjeldatud erinevate tegevusharude spetsiifikast tulenevad nõuded. Et sellest olukorrast üle saada, tuleb luua sisemised reeglid, kuidas me mingeid asju teeme. Ülimalt keeruline on võtta ühe ettevõtte ohutusjuhend x ja seda kopeerida teisele ettevõttele nii, et see ka tegelikkuses tööle hakkab. Seega tuleb igas ettevõttes kokku leppida viisides, kuidas me mingeid asju teeme (nii kirja pandud kui ka kirjutamata reeglid), anda kolleegidele neist juhtnööridest teada (koolitamine), kontrollida, kas ja kuidas neid täidetakse (nt sisekontroll) ja vajadusel neid täiendada (nt napikate, ohuolukordade, absurdsuste korral).

Kuidas veenduda, mil määral on juhtkond tööohutusele pühendunud?

Küsige: „Kas eesmärk null tööõnnetust on võimalik?“ ja saate teada. Loomulikult võivad teod erineda sõnadest, seega soovitan külastada ka https://ansbergconsulting.ee/ergonoomikapaev-2017, kus ma lühidalt selgitan, mida tähendab minu jaoks eestvedamine.  Kui juhtkond on vähe pühendunud, siis ei ole piisavalt ressursse ohutuskultuuri arendamisega tegeleda ja nii lihtne see ongi.

Kui meil pole aega, inimesi, teadmisi, jms ressurssi?

Siis tiksume rahulikult edasi oma vana elu, pikas perspektiivis stagneerume. Kui aga koos juhtkonnaga leiame motivatsiooni (soovi) ja ressurssi (võimalusi) tegeleda töötajate kaasamisega (nt dialoog, ohuolukorrad, parendused), siis uskuge mind, tööohutusalased tulemused hakkavad paranema. Läbi töötajate kaasamise kasvab iga indiviidi teadlikkus ja paraneb ohutuskäitumine. See soosib pideva parendamise kultuuri teket, mille tagajärjena juhtub aina vähem ja vähem õnnetusi. Rääkimata sellest, et ettevõtte tulemuslikkus tervikuna paraneb.

 

Internetiotsing “ohutus” + “koolitus”

 

Võtsin eesmärgiks uurida, missuguseid tööohutusalaseid koolitusi Eestis täna pakutakse. Sisestasin siis otsingumootorisse sõnad “ohutus” ja “koolitus”.

Sain vastusena järgmised märksõnad:

 • töötervishoiu ja tööohutuse 8 või 24h õpe (pakutakse ka e-õpet!?);
 • esmaabi;
 • tuletööd;
 • töökeskkonna dokumentatsioon;
 • Soome minejatele erinevad kaardid (tööturvalisus, tuletööd, elekter);
 • kemikaali ohutus;
 • tuleohutus;
 • sisekontroll;
 • riskianalüüs.

Annan nendele koolitustele ühise nimetaja – seadusandluse nõuetele vastavus (v.a. Soome ohutus-kaardid). Ilmselt leiaksin mõnda teist otsingu sõna kasutades ka miskit muud, kuid pilt on küllaltki šokeeriv. Miks? Ettevõtted, kes tahavad areneda, vajavad enamat kui seadusandluse nõuetele vastavust. Jah – hulk tööd on teha ka seaduskuulekusega, kuid mida teeb ettevõte, kelle töötajad on need päde-vused juba omandanud ja ettevõtte tegevus vastab seadusandluse nõetele? 

Üks variant on otsida Eesti turult asjalikke ja kogemustega spetsialiste, kes lisaks teadlikkusele oskavad ka koolitada. Suurkontsernidel on ka see eelis, et saavad saata oma töötajaid piiri taha õppima. Olen õnnelik, et minul on olnud võimalus harida end väljaspool Eestit, ilmselt veel mõnel käputäiel. Kuid kas meie riik, peaks leppima sellega, et väike osa töökeskkonnaspetsialistidest suudavad ära koolitada ülejäänud? Jah, meil on ka paar eriala (ergonoomika ja tervisekaitse), mida saab siis omandada ülikoolis või kõrgkoolis. Ergonoomika on insenerieriala, seal käsitletakse mingil määral ka ohutuse teemasid. Tervisekaitse aga keskendub peamiselt töötervishoiule.

Siit ka minu soovitused ettevõttele, kes soovib oma töötajaid ohutusalaselt harida:

 1. Leia kogemustega koolituspartner, töötage koos välja töötajatele vajalik arenguprogramm (sõltuvalt, missuguseid muutusi on vajalik esile kutsuda).
 2. Vali enda töökeskkonnaspetsialistiks inimene, kes on õppinud sobivat eriala (24-tunni õppe läbinud isikut on raske spetsialistiks nimetada).
 3. Koolita töökeskkonnaspetsialisti ka piiri taga, valik on Eestis lihtsalt liiga väike.

Häid mõtisklusi sellel teemal!

Siim Ansberg

Kuidas saada töötajad ohuolukordi registreerima?

Peale tööõnnetusi kuuleme hiljem, et tegelikult on sarnaseid ohuolukordi või napikaid ka varem juhtunud. Neist on võib olla kolleegide seltskonnas räägitud, kuid kaugemale pole info jõudnud. Neist olukordadest teavitades oleks saanud juurpõhjused likvideerida ja õnnetuse ära hoida.

Tegelikult nii ongi, et enamus vahejuhtumeid jäävadki ohuolukordadeks või siis toimuvad napilt pääsemised, kus keegi viga ei saa. See on niiöelda jäämäe alune osa ja õnnetused jäämäe tipp. Kui piisavalt tõsiselt ohuolukordade ja napikatega tegeleda siis teoorias võiksidki õnnetused jääda juhtumata. Aga miks siis ikkagi on nii, et me saame ohuolukordadest alles siis teada, kui on liiga hilja?

Peamiseks põhjuseks on ilmselt see, et töötajad alahindavad ohuolukordade ja napikate teada andmisest tulenevat kasu. Üksi registreerimisest muidugi ei piisa, nende juurpõhjused tuleb ka likvideerida. Läbi selle me vähendame ohtlikke tingimusi ja töötajate ohtlikku käitumist. Aga kuidas saada töötajaid teavitama napikatest ja ohuolukordades?

Võtmesõna on töötajate teadlikkuse tõstmine. Mida teadlikumad me oleme jäämäe efektist, põhjuse-tagajärje seosest ja kasust, seda altimad oleme ennast aitama registreerides ohuolukordi ja napikaid. Kui me likvideerime ohuolukorra (nt mingi ebameeldiva takistuse töö tegemisel), siis muutub töö mugavamaks, ohutumaks, kiiremaks, tõhusamaks ja nauditavamaks. Kui töötaja teab, et ta saab läbi lihtsa tegevuse (ohuolukorra registreerimise) enda elu ohutumaks ja lihtsamaks teha, siis enamus meist hakkab seda võimalust kasutama. Lahendus on väga lihtne – koolitame töötajaid ja tõstame nende teadlikkust. Siis jääb ka palju õnnetusi juhtumata…

Vaata ka lühikest videolõiku (allikas https://www.youtube.com/watch?v=0QDpecwnaNo)

Milleks kasutada tööohutusdialoogi töötajatega?

Ma olen seda tööd teinud juba 15 aastat, ma tean kuidas see käib…

Kas sul paremat ei ole teha, kui inimesi kiusata…

Milleks mulle isikukaitsevahendid, need segavad töö tegemist…

Ma ei näe selles probleemi, minuga ei ole midagi juhtunud…

 

Tuleb tuttav ette? Minu jaoks on olnud need tüüpilised küsimused ja vastused, kui soovin töötajatega rääkida ja arutada tööohutusest. Kahjuks näitab statistika, et kõige enam saavad tööõnnetustes viga noored mehed, väga lühikese või vastupidi, väga pika staažiga töötajad. Eelmisel aastal registreeriti Eestis üle 5000 tööõnnetuse. Kõige enam töötajate arvu kohta puidutööstuses, arvuliselt aga metallitööstuses. Tundub uskumatu, et peaaegu pooled õnnetused juhtusid kas kontrolli kaotamise kasutatava masina, tööriista, objekti vms üle või siis kukkumise, libastumise ja komistamise tõttu (vt ti.ee).

Kui arutleda juurpõhjuste üle, siis ilmselt peamiselt saavad inimesed viga seetõttu, et nende ohuteadlikkus on madal, ei täideta ohutusreegleid või siis töökeskkonnatingimused ei ole sobilikud. Kas teadsite, et üle üle 90% õnnetustest on võimalik ära hoida töötajate ohutuma käitumisega? Ja et 80% viga saanud isikutest on põhjustanud tööõnnetuse ise…

Kuidas siis aitab ohutusdialoog töötajate käitumist muuta ohutumaks. Selle käigus tuvastatakse töökeskkonnas ohtlikud tingimused ning töötajate ohtlikud käitumised. Tuleb ka ette, kus on vajalik kehtestada või ümber vaadata ohutusalaseid nõudeid ja reegleid.

Kuidas ohutusdialoogi läbi viia? Tegelikult ei ole seal rasket miskit – tuleb minna ja vaadata, mis toimub, sellest rääkida inimestega ja leppida vajadusel kokku korrigeerivad meetmed. Lisaks loob see soodsa pinna selleks, et töötajad tulevad ja räägivad ka muul ajal, mis tegelikult toimub.

Kui tundsite, et teema on teie jaoks huvitav ja soovite sellest enam teada, siis me oleme teile abiks!