5S – imelihtne tööriist töökeskkonna kujundamiseks

5S aitab meil tööd teha ohutult, tootlikult ja lihtsasti. Kõik selle nimel, et organisatsioon looks rohkem väärtust. Viie s-tähe tähendused eesti keelde tõlgituna on järgmised: sorteeri, sea korda, sära, standardiseeri ja säilita.

5S kõrvaldab töökeskkonnast ebavajaliku (sorteeri). Selle tulemusena on meil sageli rohkem ruumi, tekib vähem eksimusi ja töötajad saavad ohutult töökeskkonnas toimetada.

Asjad omale kohale paigutamine (sea korda) ja asukoha märgistamine võimaldab meil asju kiiresti leida ja neid omale kohale tagasi panna.

Kui töökeskkond on puhas (sära), siis suudame erinevaid kõrvalekaldeid (nt lekkeid) kergemini avastada. Lisaks on puhtas töökeskkonnas meeldiv töötada.

Standardiseerimine aitab asju ühte moodi mõista. Näiteks pilt sellest, kuidas asjad peavad olema, võimaldab töötajale lihtsasti ja kiiresti selgitada, mida temalt oodatakse.

Kõige viimases etapis (säilita) on vajalik veenduda, et see, milles kokku on lepitud, töötab. Kui miski on stagneerunud ja vajab muutmist, siis kontrollimise käigus tuleb see välja.

Ohutuskäitumine – mis imeloom see on?

Samades töötingimustes õnnestub mõnel meist viga saada, teistel mitte. Miks nii? Mõni nimetab seda õnneks, teine saatuseks ja kolmas karmaks. Kas tõesti ühed on õnnelikumad, kui teised? Või on hoopis osad eneseteadlikumad ja teevad õigeid otsuseid.

Otsuseid juhib mõtteviis (organisatsioonis ohutuskultuur). Otsuse tagajärjel teeme midagi, mille tulemusena saame mingisugust kasu. Jänes šampust ei joo ja julge hundi rind võib olla haavleid täis. Elu on kompromisside mäng. Ohutuskäitumine ongi valikute tegemise oskus – kasu versus risk.

Tule kuula lähemalt: https://www.areng.ee/tooohutuse-ja-tootervishoiu-treff-programm/

Tervisekontrolli Bermuda kolmnurk

Tervis on inimese kõige hinnalisem vara. Nii nagu me müüme oma aega, teadmisi, oskusi, arveldab organisatsiooni kalkulaator ka meie vaimse ning füüsilise tervisega. Mõnikord me saame tervist juurde, teinekord anname ära. Kuidas siis hoiab tervisekontroll meid tervena? Tegelikult ei hoiagi, see mõõdab laias laastus tagajärgi ja ennustab tuleviku võimalikke kõrvalekaldeid. Aga kui tegeleda nii, et selles osalevad töötaja, tööandja ja töötervishoiuarst, siis võime ära hoida kõige hullema. Nimetagem suhet töötaja-tööandja-töötervishoiuarst ajakirjanduslikus mõistes Bermuda kolmnurgaks*.

Mina kui töötaja

Saan teha endaga kõige enam, punkt. Esiteks rumalustega mitte kaasa minna. Teiseks rumalusi ära tunda ja nendele tähelepanu pöörata. Kolmandaks end ette valmistada töiseks tegevuseks.

Mina kui tööandja

Esiteks ei tegele rumalustega, sh valin kaasaegseima tehnoloogia. Teiseks teen koostööd töötajatega (suhtun inimlikult, kuulan, usaldan ja teen ära). Kolmandaks annan töötervishoiuarstidele (ka ergonoomidele ja teistele erialastele professionaalidele) nende tööks vajaliku informatsiooni ja ressursi.

Mina kui töötervishoiuarst

Esiteks tunnen huvi, mida töötaja teeb, kuidas ta töötab, mis on tema harjumused (!). Teiseks tunnen huvi, mida tööandja teeb, miks on tehnoloogia selline nagu on, missugused on võimalused parendada ja mil määral tööandja teemast huvitub. Kolmandaks panen paberile ainult fakte ja kõigile arusaadavaid soovitusi.

Normaalne Bermuda

Ongi olukord, kus inimene end ei ohverda, tööandja panustab ja arst jõuab tegeleda. Paranormaalsus on normaalsus?! Ei pea olema.

* – Bermuda kolmnurk on mereala Bermuda saare, Puerto Rico loodetipu ja Florida poolsaare lõunatipu vahel, kus väidetavalt esinevad paranormaalsed nähtused. Laialt on levinud arvamus, et Bermuda kolmnurk on ala, kus on seletamatutel asjaoludel kadunud ebanormaalselt palju laevu ja lennukeid. Wikipedia

Miks on ohutus ebapopulaarne teema?

Kolm kõige enam levinud arvamust, mida olen kuulnud:

  • ohutus = kulu
  • bürokraatia
  • töökeskkonnaspetsialist = karistus

Ohutus = kulu

Jah, eks ta lihtsustatult ongi. Aga ma pole näinud ühtegi investeeringut, kuhu ei peaks sissemakset tegema. Ilmselt paljude jaoks on ka klišee, et ohutusse investeeritud euro toob tagasi x-y eurot. Mina olen enda jaoks rahalisele mõõtmele lisanud ka ohutuskultuuri ja võimalike õnnetuste ärahoidmise. Näiteks, kui keegi teavitab ohtlikust tingimusest, millest möödub iga päev 10 inimest ja seda keskmiselt 5 korda, siis aasta jooksul (arvestades 260 tööpäevaga) tuleb kokku 10x5x260=13000 kokkupuudet selle jamaga. Ükskõik, kes sellisest olukorrast teavitab, hoiab suure tõenäosusega ära tulevikuõnnetuse. Sellest saab ohutuskultuuri nurgakivi.

Bürokraatia

10 lehekülge ohutusjuhendit, 15 lehekülge kemikaali ohutuskaarti, 75 lehekülge riskianalüüsi. Korrutame ohutusjuhendid, ohutuskaardid seadmete ja kemikaalide arvuga, lisame riskianalüüsi ning muud dokumendid. Mõnel juhul sadu lehekülgi materjali, millega lihtsurelik peab tutvuma. Keegi peab nende järgi hakkama teisi koolitama. Tuleb tuttav ette? Suur maht = suur töö. Inimene, kes kirjutab palju soovib oma eksistentsi kuidagi tõestada ja näidata, et ta oskab dokumente koostada. Aga mis siis, kui panna ohutusjuhend ühele-kahele lehele või teha kemikaalide ohutuskaart leheküljeline või…? On võimalik, ma tean.

Töökeskkonnaspetsialist = karistus

Olen omal nahal tundnud, kuidas ei tehta vahet, kes on inspektor, spetsialist või volinik. Kui küsida, mida inspektor teeb, siis vastatakse, et nad karistavad (vaatamata sellele, et see üldjuhul nii ei ole). Ehk tööohutus = halb kogemus minevikust, halb maine. Head töökeskonnaspetsialistid on head müügimehed ja -naised ja müüvad oma teenust ning ideid. Lisaks müügioskustele võiks meil olla pisut teadmisi ka finantsist ja muust, mis organisatsiooni tegevusega seotud.

Lahendused

Probleem = potentsiaalne lahendus

  1. Mõõdame ohutusinvesteeringute tasuvust, mitte kulukust. Paneme ohutuse numbritesse. Ka siis, kui ei ole alati rahalist mõõdet. Müüme ideed.
  2. Teeme asjad lihtsaks. Näiteks ohutusjuhendi lehekülje pikkuseks.
  3. Töökeskkonnaspetsialist müügimeheks. Harime ennast ja teisi valdkondades, mis ei ole meie igapäevatöö.

Use a pyramid scheme for empowering!

It doesn’t matter what I do,

it’s important how to do it!

That’s something what I got from my fortune cookie today. I found myself thinking – is it ok to create a pyramid scheme? Yeaah, it is – if objective creates value in responsible way. I understood instantly that I have used the pyramid scheme by myself. I think that most of us have used or created one. Why? As there is only one me and we can’t reach everywhere! So empower people through one…

Doing everything by yourself looks like this:

Empower your employees! Train your managers! And picture changes…

So please use this scheme for safety awarness, safety culture or whatever it’s useful for!