Miks on ohutus ebapopulaarne teema?

Kolm kõige enam levinud arvamust, mida olen kuulnud:

  • ohutus = kulu
  • bürokraatia
  • töökeskkonnaspetsialist = karistus

Ohutus = kulu

Jah, eks ta lihtsustatult ongi. Aga ma pole näinud ühtegi investeeringut, kuhu ei peaks sissemakset tegema. Ilmselt paljude jaoks on ka klišee, et ohutusse investeeritud euro toob tagasi x-y eurot. Mina olen enda jaoks rahalisele mõõtmele lisanud ka ohutuskultuuri ja võimalike õnnetuste ärahoidmise. Näiteks, kui keegi teavitab ohtlikust tingimusest, millest möödub iga päev 10 inimest ja seda keskmiselt 5 korda, siis aasta jooksul (arvestades 260 tööpäevaga) tuleb kokku 10x5x260=13000 kokkupuudet selle jamaga. Ükskõik, kes sellisest olukorrast teavitab, hoiab suure tõenäosusega ära tulevikuõnnetuse. Sellest saab ohutuskultuuri nurgakivi.

Bürokraatia

10 lehekülge ohutusjuhendit, 15 lehekülge kemikaali ohutuskaarti, 75 lehekülge riskianalüüsi. Korrutame ohutusjuhendid, ohutuskaardid seadmete ja kemikaalide arvuga, lisame riskianalüüsi ning muud dokumendid. Mõnel juhul sadu lehekülgi materjali, millega lihtsurelik peab tutvuma. Keegi peab nende järgi hakkama teisi koolitama. Tuleb tuttav ette? Suur maht = suur töö. Inimene, kes kirjutab palju soovib oma eksistentsi kuidagi tõestada ja näidata, et ta oskab dokumente koostada. Aga mis siis, kui panna ohutusjuhend ühele-kahele lehele või teha kemikaalide ohutuskaart leheküljeline või…? On võimalik, ma tean.

Töökeskkonnaspetsialist = karistus

Olen omal nahal tundnud, kuidas ei tehta vahet, kes on inspektor, spetsialist või volinik. Kui küsida, mida inspektor teeb, siis vastatakse, et nad karistavad (vaatamata sellele, et see üldjuhul nii ei ole). Ehk tööohutus = halb kogemus minevikust, halb maine. Head töökeskonnaspetsialistid on head müügimehed ja -naised ja müüvad oma teenust ning ideid. Lisaks müügioskustele võiks meil olla pisut teadmisi ka finantsist ja muust, mis organisatsiooni tegevusega seotud.

Lahendused

Probleem = potentsiaalne lahendus

  1. Mõõdame ohutusinvesteeringute tasuvust, mitte kulukust. Paneme ohutuse numbritesse. Ka siis, kui ei ole alati rahalist mõõdet. Müüme ideed.
  2. Teeme asjad lihtsaks. Näiteks ohutusjuhendi lehekülje pikkuseks.
  3. Töökeskkonnaspetsialist müügimeheks. Harime ennast ja teisi valdkondades, mis ei ole meie igapäevatöö.