Milleks on vajalik LO/TO süsteem?

Mis on LO/TO?

Mõiste LO/TO  tuleneb ingliskeelsetest sõnadest LOCKOUT (lukusta) ja TAGOUT (sildista). LO/TO on süsteem, millega tagatakse ohtliku seadme tahtmatu käivitamine (nt elektrikud panevad  luku ja sildi elektrikilbile pealülitile, et kõrvalised isikud ei saaks elektrienergiat sisse lülitada). Üldjuhul kasutatakse LO/TO süsteemi masinate hooldamisel ja remontimisel. Kuid LO/TO ei ole mõeldud ainult elektrienergia ohutuks tegemise jaoks, on ka teisi energiaid, mis võivad vigastada või tappa.

Milleks on LO/TO kasulik?

LO/TO eesmärk on ära hoida õnnetusi, mille tagajärjed on üldjuhul väga rasked. Kui libastumise tõttu saadakse üldjuhul väike vigastus, hullemal juhul nihestus või luumurd, siis masina vahele kinni kiiludes, elektrilt- või seadmelt löögi saades on tagajärjed hullemad. Selliseid õnnetusi aitab ära hoida, kui me rakendate järgmisi põhimõtteid:

  • teavitage asjaomaseid isikuid tööde alustamisest,
  • tehke kindlaks energiaallikad,
  • katkestage seadmete energiaallikad,
  • lukustage ja märgistage energiaallikad,
  • kontrollige, et energia puudub,
  • võite alustada töödega.

Ohuallikaid võib olla erinevaid, neist tuntuim on loomulikult elekter. Kuid lisaks eelmainitule ka gaas, pneumaatika, hüdraulika, aur, soojus, potentsiaalne- ja kineetiline energia. Mõeldes läbi, mida ja kuidas teha saame muuta LO/TO süsteemi kasutades töö ohutumaks.

Kellele on LO/TO mõeldud?

LO/TO protseduure kasutavad peamiselt elektrikud. Kuid tegelikkuses on seda vajalik kasutada kõigil, kes teostavad töid kohtades, kus on kasutusel mingisugune energia või eelnevas punktis nimetatud ohuallikas. Vaadake allolevat videot ja näete, et kui redelil olev töötaja oleks lülitanud välja liikuva ukse energia, selle sildistanud, oleks ta saanud tööd ohutult teha.

Allikas:https://www.youtube.com/watch?v=mDtP3qJOEYY

Kuidas rakendada LO/TO süsteemi?

Kui leiate, et ka teie ettevõttes leidub tegevusi, kus keegi võib end vigastada LO/TO süsteemi puudumise tõttu, siis on vajalik teha järgmist:

  • võtke kasutusele vajalikud abivahendid LO/TO rakendamiseks (lukud, sildid jms),
  • töötage välja protseduurid LO/TO rakendamiseks,
  • koolitage töötajad,
  • kontrollige protseduuride toimimist, vajadusel uuendage LO/TO protseduure.

Kui aga leiate, et vajate konsultandi abi, siis aitame teid hea meelega!

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga