Tagasiside

Ohuolukordade olulisus ohutuskultuuri edendamisel

Info ohuolukordadest jõudis minuni enamasti pika hilinemisega, kogemata jutu käigu või juba siis, kui oligi juhtunud tööõnnetus. Nüüd oli vaja tegutseda ja töötajate teadlikust tõsta ohuolukordade teavitamise tähtsusest. See on ju nende töökeskkond ja nemad saavad selle ohutumaks muuta andes ohuolukordadest teada. Minu head kolleegid soovitasid koolitajaks võtta Siimu. Ja ma olen väga rahul, et sellise otsuse tegin.

Esimene koolitus toimus Viru-Nigula saeveski töötajatele. Töötajatele pole kunagi varem sellist koolitust tehtud, mis tõttu olid nad kogunedes ehk veidi negatiivsed arvates, et üks kuiv loeng ja raisatud päev. Aga Siim oskas töötajad teemasse kaasa haarata. Ta tõi näiteid tööelust, juhtunud tööõnnetustest mis tegi päeva huvitavaks ning kogu koolituse aja olid töötajad väga positiivsed ja mõtlesid aktiivselt kaasa. Siim tegi pause rohkem kui algselt plaanitud (kõvad istmed), toimusid grupitööd ja päeva nael oli mälumäng. Olid ka väikesed üllatusauhinnad.

Minu eesmärk ja ootus sellele koolitusele oli, et töötajad saaksid aru, kui oluline on ohuolukordade registreerimine. Üheskoos mõtlesime välja tööriista, kuidas hakata ohuolukordadest teavitama ja kuidas saab teavitaja ka tagasisidet. Eesmärk ja ootused said täidetud. Ootan juba uut koolitust Aegviidu Puit töötajatele.

Kristel Karpp

töökeskkonnaspetsialist

Nordwood

Ohutusvaatluse koolitus

Standardiseeritud ettevõttena tegeleme pidevalt ohutuskultuuri parendamisega. Selle aasta üheks suurimaks väljakutseks oli/on ohutusalaste vaatluste registreerimise  tööriista juurutamine kõikidel tasanditel. Selleks, et ära tunda ja vahet teha ohutusalasel vaatlusel või ohutusalasel tähelepanekul otsustasime viia läbi koolitused nii juhtidele kui ka töötajatele.

Siim jäi koolitajana sõelale tänu eelnevale töökogemusele töökeskkonna vallas. Niiöelda ,,mängiva treenerina“ on tal oma nägemus teemast, mis ka koolituste käigus hästi välja tuli. Koolitused möödusid sujuvalt, koolitajana saavutas ta kiiresti kontakti ja hoidis dialoogi üleval lõpuni, vürtsitades koolitust aja ja asjakohaste näidetega.

Soovitan Siimu kui töökeskkonna teemat hästivaldavat spetsialisti, kes eelnevalt tutvub ettevõtte spetsiifika ja ohutuskultuuriga. Ta omab praktilist kogemust ja head esinemisoskust, suudab koolituse muuta kaasahaaravaks ning mõtlema panevaks! 

Tõnu Ferschel

töökeskkonna – ja kvaliteedijuht

Nordkalk AS

Ohutusdialoogi koolitus

Siim on olnud suurepärane mentor ja juhendaja. Väga suureks abiks oli tema “Ohutusdialoogi koolitus”, mille käigus ta koolitas ettevõtte töötajaid juhendama ohutusdialoogide läbiviijaid. Ohutusdialoog on ettevõttele vajalik kui töötajatele ohutuskultuuri sisendaja. Ohutusdialoogide läbiviimisel tuletatakse jooksvalt töötajale meelde ohutuid töövõtteid ja teadlikust jälgida töökeskkonda, et see oleks ohutu. Ohutusdialoogi käigus ei otsitud töötaja töövõtetes vigu, vaid pigem töötaja ise sai dialoogi käigus tuua välja oma tegevuse ohud ja tähelepanekud. Ohutusdialoogi kaudu kaasatakse kogu ettevõtte töötajaid tööohutusse ja sellega kaasnevalt on ettevõttes teadlikum ohutuskäitumine ehk ohutuskultuur.

Koolitus koosnes kahest osast: teooriast ja praktikast. Praktiline osa viidi alati läbi töökeskkonnas, jooksvalt igapäevatööga. Praktika koosneb tutvustusest, tegevuste jälgimisest, dialoogist ja kokkuvõttest. Soovitan Siimu koolitajana, kuna ta kohandab koolituse koolitatava ettevõttega (näited ja soovitused on koolitatava ettevõtte valdkonna kesksed). Ta on tähelepanelik osalejate suhtes ja toob välja koolituse käigus ilmnenud ohuolukorrad.

Elle Muuga

AuxilioEM OÜ omanik

Õnnetuste ennetamine läbi napilt pääsemiste ja ohuolukordade süsteemi

Meil avanes võimalus osaleda üheskoos kolleegidega Siim Ansbergi korraldatud koolitusel „Õnnetuste ennetamine läbi napilt pääsemiste ja ohuolukordade süsteemi“. Läksime kuulama Eestis vähe esinevat koolitust uudishimust ja soovist saada uusi ideid ohuolukordadest teavitamise süsteemi parendamiseks.

Koolituspäev oli tervikuna eesmärgistatud ja läbi mõeldud. Päeva jooksul oli võimalik kuulata koolitaja esitlust, vaadata videoid, lahendada iseseisvaid ülesanded, arutleda gruppides ja jagada parimaid praktikaid. Eriti hästi mõjus mälumäng ning piisav hulk virgutuspause. Päeva lõpus olime rikkamad nii ideede kui ka kogemuste võrra, mida saame oma ettevõttes rakendada.

Eesti Energia töökeskkonna riskihaldur Küllike Kõrge (pildil)

ja Enefit Energiatootmise riskide ja tööohutuse talituse juht Andres Kurling

Napilt pääsemiste ja ohuolukordade koolitus

Vajasime ettevõttesisest koolitust “near-miss” vahejuhtumite teemal ja nende juurpõhjuste analüüsimiseks. Selline vajadus tekkis, kuna juurutame uut tööõnnetuste ennetussüsteemi. Eestis kahjuks ei ole palju taoliste koolitajate osutajaid ja seega olen väga tänulik, et Siim sai tulla ja koolitada ka meid. Koolitus ise oli huvitav, materjal lihtne ja piltlik, kasutati videomaterjale. Kogu koolituse vältel toimus pidev dialoog. Ei tekkinud olukorda, kus istusime ja kuulasime vaid olime aktiivselt kaasatud. Väga hea idee oli kasutada koolitusel mälumängu.
Soovitan ka Teistel kasutada Siimu koolitusteenuseid! Töötajad kindlasti tänavad Teid selle eest! Kõik, kes olid meie poolt kaasatud sellele koolitusele, jäid väga rahule. Pöördume Siimu poole veel ja veel!

Ksenia Moskvina

Töökeskkonnajuht

Viru Keemia Grupp AS