Võta ühendust
+372 5698 3157

Tagasiside

Ohutusdialoogi koolitus

Siim on olnud suurepärane mentor ja juhendaja. Väga suureks abiks oli tema “Ohutusdialoogi koolitus”, mille käigus ta koolitas ettevõtte töötajaid juhendama ohutusdialoogide läbiviijaid. Ohutusdialoog on ettevõttele vajalik kui töötajatele ohutuskultuuri sisendaja. Ohutusdialoogide läbiviimisel tuletatakse jooksvalt töötajale meelde ohutuid töövõtteid ja teadlikust jälgida töökeskkonda, et see oleks ohutu. Ohutusdialoogi käigus ei otsitud töötaja töövõtetes vigu, vaid pigem töötaja ise sai dialoogi käigus tuua välja oma tegevuse ohud ja tähelepanekud. Ohutusdialoogi kaudu kaasatakse kogu ettevõtte töötajaid tööohutusse ja sellega kaasnevalt on ettevõttes teadlikum ohutuskäitumine ehk ohutuskultuur.

Koolitus koosnes kahest osast: teooriast ja praktikast. Praktiline osa viidi alati läbi töökeskkonnas, jooksvalt igapäevatööga. Praktika koosneb tutvustusest, tegevuste jälgimisest, dialoogist ja kokkuvõttest. Soovitan Siimu koolitajana, kuna ta kohandab koolituse koolitatava ettevõttega (näited ja soovitused on koolitatava ettevõtte valdkonna kesksed). Ta on tähelepanelik osalejate suhtes ja toob välja koolituse käigus ilmnenud ohuolukorrad.

Elle Muuga

AuxilioEM OÜ omanik

 

 

 

Õnnetuste ennetamine läbi napilt pääsemiste ja ohuolukordade süsteemi

Meil avanes võimalus osaleda üheskoos kolleegidega Siim Ansbergi korraldatud koolitusel „Õnnetuste ennetamine läbi napilt pääsemiste ja ohuolukordade süsteemi“. Läksime kuulama Eestis vähe esinevat koolitust uudishimust ja soovist saada uusi ideid ohuolukordadest teavitamise süsteemi parendamiseks.

Koolituspäev oli tervikuna eesmärgistatud ja läbi mõeldud. Päeva jooksul oli võimalik kuulata koolitaja esitlust, vaadata videoid, lahendada iseseisvaid ülesanded, arutleda gruppides ja jagada parimaid praktikaid. Eriti hästi mõjus mälumäng ning piisav hulk virgutuspause. Päeva lõpus olime rikkamad nii ideede kui ka kogemuste võrra, mida saame oma ettevõttes rakendada.

Eesti Energia töökeskkonna riskihaldur Küllike Kõrge (pildil)

ja Enefit Energiatootmise riskide ja tööohutuse talituse juht Andres Kurling

 

 

 

Napilt pääsemiste ja ohuolukordade koolitus

Vajasime ettevõttesisest koolitust “near-miss” vahejuhtumite teemal ja nende juurpõhjuste analüüsimiseks. Selline vajadus tekkis, kuna juurutame uut tööõnnetuste ennetussüsteemi. Eestis kahjuks ei ole palju taoliste koolitajate osutajaid ja seega olen väga tänulik, et Siim sai tulla ja koolitada ka meid. Koolitus ise oli huvitav, materjal lihtne ja piltlik, kasutati videomaterjale. Kogu koolituse vältel toimus pidev dialoog. Ei tekkinud olukorda, kus istusime ja kuulasime vaid olime aktiivselt kaasatud. Väga hea idee oli kasutada koolitusel mälumängu.
Soovitan ka Teistel kasutada Siimu koolitusteenuseid! Töötajad kindlasti tänavad Teid selle eest! Kõik, kes olid meie poolt kaasatud sellele koolitusele, jäid väga rahule. Pöördume Siimu poole veel ja veel!

Ksenia Moskvina

Töökeskkonnajuht

Viru Keemia Grupp AS