Konsultatsioon

Aitame teid:

  • ohutuskultuuri arendamisel
  • töötajate ohutuskäitumise parendamisel
  • parimate praktikate leidmisel ja halbade praktikate vältimisel
  • töötajatega ohutusdialoogi läbiviimisel
  • ohuolukordade ja napilt pääsemiste süsteemi juurutamisel
  • töökeskkonna vaatluste ja sisekontrolli teostamisel
  • kui teie töökeskkonnaspetsialist vajab professionaalset abi
  • vajate ülevaadet, mis seisus on teie organisatsiooni vastavus seadusandlusele