Koolitused

Pakume organisatsioonidele koolitusi,  mis valmivad vajadusel rätsepatööna ja võtavad arvesse ettevõtte eripärasid:

 • ohutuskultuur (safety culture)
 • ohutuskäitumine (safety behavior)
 • ohutusdialoog (safety dialogue)
 • ohutusvaatlus (safety observation)
 • napilt pääsemine ja ohuolukorrad (near misses, unsafe acts and conditions)
 • õnnetuste ja vahejuhtumite uurimine ja analüüsimine (incident analyses with 5Why, 6M, fishbone, etc)
 • ohutusaudit ja sisekontroll (safety audit, safety management system)
 • riskianalüüsi koostamine (risk assessment)
 • tuleohutuskoolitus (fire safety)
 • tõstuki- ja jalakäijate ohutus (forklift and pedestrian safety)
 • alltöövõtjate ohjamine (subcontractors)
 • lukusta ja märgista (LO/TO);

Ei leidunud, mida vaja? Küsige ja võimalusel töötame selle teie jaoks välja. Koolitame välja ka ettevõttesiseseid koolitajaid, sellisel juhul jääb teadmus teie majja.