Võta ühendust
+372 5698 3157

Koolitused

Töötajate teadlikkuse tõstmine nii juhtkonna, keskastmejuhtide kui ka töölise tasemel on oluline ohutuskultuuri parendamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks. Selleks pakume ettevõtetele koolitusi,  mis valmivad vajadusel rätsepatööna ja võtavad arvesse ettevõtte eripärasid:

  • Tööohutus, miks on see nii oluline;
  • Ohutusdialoog töötajatega;
  • Napilt pääsemiste ja ohuolukordade registreerimine, jäämäe efekt, vahejuhtumite analüüsimine;
  • Riskianalüüsi koostamine;
  • Tuleohutuskoolitus (vajadusel koos evakuatsiooniõppusega);
  • Tõstuki- ja jalakäijate ohutus;
  • Alltöövõtjate ohjamine;
  • Lukusta ja märgista (LO/TO);

Juhul kui ei leidnud soovitud koolitust nimekirjast, andke oma soovist julgesti teada, vajadusel töötame selle teie jaoks välja. Koolitame välja ka ettevõttesiseseid koolitajaid, sellisel juhul jääb teadmus teie majja.