Töökeskkonnaspetsialist

Pakume organisatsioonidele töökeskkonnaspetsialisti teenust täislahendusena kui ka vajadusel osaliselt.

Tööülesannete märksõnad:

– tööohutusjuhendid
– seadusandlus
– koolitused ja juhendamised
– riskianalüüs
– isikukaitsevahendid
– töökeskkonnamõõtmised
– töökeskkonnanõukogu ja – volinike töö
– tööõnnetused ja vahejuhtumid
– esmaabi
– tuleohutus
– kemikaalid
– aruandlus
– jäätmekäitlus
– sisekontroll
– töökeskkonnaalased parendused